Erasmus +

Erasmus + Guia sobre les oportunitats que ofereix la Unió Europea en matèria d’ensenyament, formació professional, polítiques de joventut i pràctica de l’esport

Explorem Europa

Descobrir el continent europeu, la seva diversitat geogràfica, la història i els personatges que l’han marcat; explicar què és la Unió Europea, com va néixer i com ha evolucionat i fer-ho amb un llenguatge i una presentació atractius per als nens: aquests són els objectius de la publicació Explorem Europa!, pensada per a edats compreses…

Llibertat de circulació i residència a Europa

Aquesta guia tajudarà a entendre millor els teus drets quan et moguis pel territori de la Unió Europea i toferià orientació pràctica detallada. Es basa en la legislació de la UE vigent labril de 2010.

Guia del tractat de Lisboa

El Tractat de Lisboa va ser signat pels vint-i-set estats membres de la Unió Europea el 13 de desembre del 2007. Un cop enllestit, el Tractat ha hagut de ser aprovat per tots i cadascun dels estats membres dacord amb els seus ordenaments jurídics respectius. El Tractat de Lisboa defineix clarament quins són els grans…

Dotze lliçons sobre Europa

Guia bàsica per saber què és i què fa la Unió Europea. Història, fonaments i valors; funcionament de les institucions, polítiques, objectius i resultats del projecte europeu; explicats de forma breu i entenedora. Descarregar en català